Biserica Ortodoxă din Moldova: Întroducerea "Bazelor ortodoxiei" în școală - o necesitate

Comunicat de presă al Bisericii Ortodoxe din Moldova:
Introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei” în şcoală – o necesitate

Problema introducerii disciplinei „Bazele ortodoxiei” în şcoală a provocat discuții controvesate în societate. Aceasta este o urmare a secularizării intensive, când valorile spirituale sunt plasate pe al doilea plan sau sunt date uitării.
Lumea, în mare parte, se axează pe satisfacerea unor necesităţi efemere, de ordin material. Acest lucru ne îngrijorează mult. În situația creată, este firesc să ne punem întrebarea: „Ce ar trebui să facă, Statul, Biserica , întreaga societate, ca tânăra generație să fie interesată în desăvârşirea personală, în relansarea spirituală, economică și politică a ţării şi, nu în ultimul rând, în stabilirea unor relaţii normale cu sine şi cu cei din jur?”.
Într-o țară în care se operează tot mai frecvent cu noţiunea de integrare europeană, ar fi necesar să răspundem și la această întrebare: „Ce am putea oferi noi Europei şi ce ar putea să ne ofere ea, pentru a schimba climatul moral-spiritual din societate, pentru a stopa plecarea în masă a populației în afara țării?”.
Moldova este o ţară ortodoxă. Dacă noi suntem interesaţi în promovarea valorilor pe care le are la bază Ortodoxia, va trebui să dăm răspuns și la întrebări de felul acesta: „Care sunt obiectivele ce urmează a fi realizate ca să rezistăm provocărilor lumii secularizate?”, „Cum trebuie să fie un cetăţean care ar contribui la schimbarea feţei acestei ţări și a lumii?”.
Toate întrebările de mai sus pot fi rezumate printr-o singură întrebare: „Care este sensul vieţii umane?”. Îndemnul spre sfințenie este sensul vieții umane: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; fiți sfinți, cum Sfânt sunt și Eu” (Levitic 11,14), „Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48).
Clarificarea sensului vieții și al destinului etern, la care suntem chemați, este un deziderat în virtutea faptului că Iisus Hristos s-a întrupat, a pătimit, s-a îngropat, a înviat pentru ca toți oamenii să poată ajunge în Împărăția Slavei celei negrăite. Dorința de a-L căuta, de a-L cunoaște și de a-L urma pe Dumnezeu trebuie cultivată. Pornind de la acest adevăr, introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei” în şcoală este justificată.
Întru susținera acestei idei putem aduce și următoarele argumente:
1.Secularizarea intensivă are un impact negativ serios asupra mentalității omului contemporan.
2.Nu putem promova nişte valori eterne, dacă nu acceptăm un Adevăr, Adevărul este Hristos, Biserica Ortodoxă, care patronează calea spre mântuirea noastră, aşa cum au hotărât Sfinții Părinți la Sfintele Sinoade.
3.Suntem un popor de sorginte latină, dar cu însemne ortodoxe din naștere. Denumirea disciplinei „Bazele ortodoxiei” specifică cu exactitate obârșia spirituală a neamului nostru.
4.Biserica Ortodoxă tratează omul și din perspectivă eshatologică. Ne preocupă starea omului nu doar aici, în această viață, dar și locul lui în veșnicie.
5.Biserica Ortodoxă respectă libertatea omului, care este un dat ontologic. Ea nu face prozelitism, nu umblă pe străzi, nu bate în ușile oamenilor impunându-şi valorile.
6.Introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei”, prin referendum, în sistemul de învățământ preuniversitar, va tempera spiritele, va pune capăt discreditării și încercării de a manipula Biserica în perioadele electorale.
Pentru a dăinui trebuie să avem nişte repere concrete. Care-i oferta educațională a statului în acest sens? Ce vrem de la cetăţeanul de mâine? Să fie creștin adevărat, să fie responsabil, să fie autocritic, să fie competitiv? Dacă chestiunile acestea sunt concretizate, atunci ele au un loc bine determinat în oferta educaţională a statului.
Biserica este acuzată că solicită studierea obligatorie a disciplinei „Bazele ortodoxiei”. Această acuzație nu corespunde realității. Biserica propune ca disciplina să fie introdusă în planul de învăţământ, ca ofertă educațională a statului. La cererea scrisă a părinţilor, elevii pot să nu studieze această disciplină. Opțiunea este a părinților, dar oferta educațională trebuie să rămână a statului. Statul propune sistemul de valori, subiecții educaționali și părinții optează pentru ele.
Hotărârea Guvernului de a introduce disciplina „Religia” în schema orară nu este dintre cele mai reușite. Ne întrebăm: care este statutul disciplinei „Religia” în planul de învățământ-cadru? Este o întrebare la care ar dori să afle răspuns nu doar cei care optează pentru introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei” în școală.
Introducerea disciplinei „Religia” în schema orară, printr-o “terapie de șoc”, seamănă cu spălatul pe mâini. Este regretabil faptul că intenția Bisericii este tratată prin prisma electorală.
Problema introducerii disciplinei „Bazele ortodoxiei” în sistemul de învățământ preuniversitar rămâne a fi rezolvată. Biserica Ortodoxă din Moldova își rezervă dreptul de a reveni la această problemă.

Serviciul de presă Marți, 14 septembrie 2010
al Mitropoliei Chișinăului
și a Întregii Moldove

Biroul de Presă Valeriu Pasat

Free Joomla! template by L.THEME