Президент Польши ратифицировал военное соглашение с США

Дуда заявил, что польско-американские отношения не зависят от «текущих политических событий» в США Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение с США о военном сотрудничестве, которое закрепляет расширенное присутствие американских войск в стране. Польский лидер заявил, что выборы в США не должны повлиять на отношения Варшавы с Вашингтоном. Соглашение было заключено Дудой и президентом США Дональдом Трампом более года назад и направлено на укрепление западного военного присутствия на восточном фланге НАТО в ответ на возросшую самоуверенность России. Дуда заявил, что он считает отношения Варшавы с Вашингтоном «совершенно

Счетная палата: В России на 30% выросла естественная убыль населения

В России в первой половине 2020 года естественная убыль населения выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 316,3 тысячи человек, говорится в отчете Счетной палаты (СП). "В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5–2,4 раза", — говорится в докладе СП об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Число

Ефим Фиштейн: Провал спецоперации Кремля в Грузии

Две Америки

Национальный экзитпол, проведенный 3 ноября компанией Edison Research for the National Election Pool, позволяет лучше понять, кто именно (какие именно граждане США) голосовали за одного кандидата в президенты, а кто (какие именно лица) – за другого. В рамках этого масштабного экзитпола было опрошено более 100 тысяч избирателей. Ниже приведены данные по тем вопросам, разница в ответах на которые между группами избирателей, голосовавших за Трампа и Байдена, оказывается достаточно заметной. Основываясь на полученных ответах, можно составить приблизительные коллективные портреты американских избирателей, голосовавших соответственно за Трампа и Байдена. Среди избирателей Трампа по сравнению с избирателями Байдена оказалось

Sfantul Nectarie

Veche de aproape patru secole si jumatate, Manastirea Radu-Voda din Bucuresti, asezata pe o colina din imediata apropiere a Dambovitei, chiar in centrul orasului, a inceput de cativa ani sa renasca. Ctitorie a voievodului Alexandru Mircea, ea a fost desavarsita de voievodul Mihnea Turcitul. In zbuciumata sa istorie, manastirea, asezata pe o veche vatra de locuire dacica (dupa cum o dovedesc sapaturile arheologice efectuate in incinta), a fost martora umila si tacuta a istoriei acestui neam. Dupa biruinta lui Mihai Viteazul de la 1595, ienicerii lui Sinan Pasa arunca in aer biserica manastirii. Reconstruita de domnitorul Tarii Romanesti, Radu Mihnea, intre anii 1613-1614, ea este inchinata de acesta Manastirii Iviron din Sfantul

8 noiembrie - Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

Soborul Sfinţilor îngeri se prăznuieşte de Biserică cu bună cinste după predaniile părinţilor insuflaţi de Dumnezeu, care au lepădat de mult credinţa cea rea a închinării de îngeri care era la eretici şi la închinătorii de idoli. Căci încă în Legea Veche, cînd poporul ales s-a depărtat de la Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuţi după asemănarea făpturilor văzute, cîte sînt în cer, sus şi pe pămînt, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinăciune ca lui Dumnezeu, precum şi lunii şi stelelor, pe care le socoteau că au suflet viu. Tot cu astfel de închinăciune şi cu jertfe se închinau ei şi îngerilor, despre care lucru se pomeneşte în cărţile împăraţilor, unde zice: „Se cade a aduce tămîie lui Baal şi soarelui, lunii, planetelor şi la

Sfânta Liturghie | Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti, glasul al 4-lea: Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toţi credincioşii să lăudăm pe Ceea ce cârmuieşte toate căpeteniile cele fără de trup, ale cetelor celor de sus, pe Treimea Cea Nezidită, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, Atotţiitorule! Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pus-ai începătură făpturilor, fiinţa cea fără de trup a îngerilor, Făcătorule, care Preacurat Scaunul Tău înconjoară, strigând către Tine: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, Atotţiitorule!

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, Arhanghele Gavriil, de taină vestitorule al Întrupării lui Dumnezeu; Bucură-te, Arhanghele Mihail, mai marele cetelor celor fără de trup, care neîncetat strigaţi: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, Atotţiitorule!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Strămoaşa Eva oarecând, prin călcarea poruncii, a supus blestemului tot neamul omenesc; iar tu, Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, născând pe Ziditorul, l-ai întors către binecuvântare.

Cântarea a 3-a. Irmos: Frica Ta Doamne o sădeşte...

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu tărie ai aşezat, Nemuritorule, pe cei puternici, care săvârşesc întru tot sfântă voia Ta întru cele de sus, înaintea Ta pururea stând.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe tăinuitorii Întrupării Tale şi ai Cinstitei Învieri, pe mai marii îngerilor, Hristoase, care se roagă pentru noi, primeşte-i. Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îngeri ai pus păzitori oamenilor ca un Milostiv şi slujitori mântuirii slugilor Tale i-ai arătat, Hristoase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Negrăit ai zămislit pe Domnul şi Mântuitorul, Dumnezeiască Mireasă, pe Cel Ce ne scapă din stricăciune pe noi, cei ce întru adevăr pe tine te chemăm.

Cântarea a 4-a. Irmos: Şezut-ai pe cai...

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cerești, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Şezut-ai pe îngeri ca pe nişte cai, Iubitorule de oameni şi ai apucat cu mâinile Tale frâul lor şi mântuire s-a făcut călătoria Ta celor ce strigă neîncetat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Acoperă pe îngeri virtutea Ta, Iubitorule de oameni, şi s-au umplut marginile pământului de Slăvită Dumnezeiască Lauda Ta, Cel Ce eşti fără de început; mântuieşte-ne pe noi, care împreună cu dânşii strigăm Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ieşit-ai, Îndurate, spre mântuirea poporului Tău, Hristoase, şi împreună chemi pe Puterile Tale şi veselie s-a făcut venirea Ta celor ce cu credinţă strigă Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Fecioară şi Maică, mai presus de fire te-ai arătat, Preacurată, ca Ceea ce pe Hristos Dumnezeu şi Om L-ai născut, Căruia cu frică strigă Cetele îngereşti: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: De noapte mânecând... Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu dragoste nemutată, pururea spre tine, Hristoase, purtându-se spre Înălţimea cea mai presus de toate doririle, Puterile îngereşti neîncetat pe Tine Te slăvesc, Dumnezeule.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tu, Cel Ce eşti Necuprins, pe îngerii Tăi cei după fiinţă înţelegători i-ai făcut cu harul Tău, Hristoase, nestricaţi după chip, aşezându-i cântăreţi ai Slavei Tale.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tu ai păzit, Hristoase, pe slujitorii Tăi neplecaţi spre ce este mai rău, prin apropierea cea către Tine. Că izvorul bunătăţii fiind, faci bine celor ce slujesc Ţie după vrednicie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Ceea ce după naştere eşti Fecioară, numai tu care nu ştii de nuntă, Curată Marie Preacinstită, la limanul tău îndreptează-ne pe noi din nevoi, povăţuindu-ne la mântuirea cea veşnică.

Cântarea a 6-a. Irmos: Ca Iona din chit, Doamne...

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeiască cuviinţă din cele ce n-au fost, Doamne, prin Cuvântul Tău ai adus fiinţele cereştilor şi nemuritoarelor Oştiri, luminoase făcându-le pe ele.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tăinuitori cinstiţi ai laudei lui Dumnezeu v-aţi făcut voi, cei ce sunteţi fără de trup, cetăţeni după adevăr Cerescului şi Dumnezeiescului Cort, Făcătorului după vrednicie slujind. Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înţelegătoare Cete ale celor fără de trup, pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Te laudă neîncetat şi Te preaslăvesc ca pe Făcătorul şi Ziditorul a toate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe Cel Ce şade împreună cu Tatăl fără de început întru cele preaînalte, Preacurată, în braţele tale a-L purta te-ai învrednicit. Pe Care, Curată, Milostiv fă-L nouă, robilor tăi.

CONDAC, glasul al 2-lea. Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeieştii Slave, povăţuitorii oamenilor şi Căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari Voievozi ai celor fără de trup.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei în cuptor...

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Neputând să vadă Chipul Feţei Celui înaintea Căruia stau neîncetat, mulţimile îngerilor cele slujitoare care strigă: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumină ai arătat, Îndurate, fiinţelor celor fără de materie ale îngerilor Tăi care, plini fiind de Lumina Cea Negrăită, neîncetat strigă: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, în veci. Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prin Cuvântul Tău Cel Ipostatic, mulţimea îngerilor ai făcut şi sfinţind-o cu Dumnezeiescul Duh ai învăţat-o, Dumnezeule, să numească Treimea, Dumnezeu, în veci.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie. Trei Feţe cunoscând, Slăvim Fiinţa Cea de Nescris: pe Tatăl şi pe Fiul şi împreună pe Duhul, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Cântarea a 8-a.

Irmos: Pe Domnul Cel Ce în munte... Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vieţii îngereşti să râvnim şi gândurile să ne ridicăm la înălţime şi cu dânşii netrupeşte să cântăm, pe Domnul lăundându-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dănţuitorii dănţuirii cereşti, care înconjoară Tronul Slavei şi pururea se întorc împrejurul lui Dumnezeu, îngerii Îl laudă şi-L preaînalţă întru toţi vecii. Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Treimii, Celei Ce a făcut pară de foc fără materie pe cei ce slujesc întru înălţime neîncetat, să ne închinăm şi să O preamărim întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cel Căruia în cer Îi stau cu cutremur mulţimi de îngeri şi de arhangheli, pe Acela în braţe te-ai învrednicit a-L purta, pe Care, de Dumnezeu Născătoare, roagă-L să mântuiască pe cei ce-L preaslăvesc pe El întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine, Maica lui Dumnezeu...

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe Tine, Cel Ce ai împreunat în chip de negrăit, Hristoase, cu cele cereşti cele pământeşti şi o Biserică ai făcut pentru îngeri şi pentru oameni, neîncetat Te slăvim. Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îngeri şi Arhangheli, Scaune, Stăpânii şi Domnii, Căpetenii şi Puteri, Heruvimi şi Serafimi, cu Născătoarea de Dumnezeu, pentru lume rugaţi-vă.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ocrotitori tuturor arătându-vă, Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cercetaţi pe cei ce din dragoste cinstesc întru tot prăznuită pomenirea voastră şi pe cei ce cântă cu credinţă izbăviţi-i de toată nenorocirea, mai marilor Voievozi. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe Cuvântul Cel fără de început, Cel Ce a voit să înnoiască firea mea, pe Acesta L-ai primit şi în Trup L-ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea.

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi... Sfintelor cete ale celor fără de trup, care cântaţi lui Dumnezeu, cu gânditoare limbile voastre neîncetat, laudă, rugaţi-vă pentru noi cei greşiţi.

SEDELNA, glasul al 8-lea.

Podobie: Porunca cea cu Taină... Cetele celor fără de trup dorind a le lăuda noi cei de pe pământ, să urmăm cât se poate a lor sfinţenie, omorându-ne toate mădularele trupului, rugându-i, ca pe nişte apărători şi păzitori, să ne izbăvească de toată înşelăciunea nevăzutului vrăjmaş pe noi, cei ce îi lăudăm pe dânşii, ca să aflăm milă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.

Podobie: Porunca cea cu Taină... Mulţumim ţie pururea, Născătoare de Dumnezeu şi te mărim pe tine, Curată şi ne închinăm ţie, lăudând pe Cel Născut al tău, Ceea ce eşti plină de har, strigând neîncetat: miluieşte-ne pe noi, Fecioară Preamilostivă, ca o Bună şi de la demoni ne scoate şi din răspunsul cel înfricoşător la ceasul întrebării, ca să nu ne ruşinăm noi, robii tăi.

sursa: doxologia

Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt praznuiti pe 8 noiembrie. Insa, ziua de 8 noiembrie este o zi pe care Biserica o dedica tuturor ingerilor care nu s-au despartit de Dumnezeu. Din acest motiv, aceasta sarbatoare este trecuta in calendar sub denumirea de Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri. Mentionam ca toti ingerii au fost creati buni de Dumnezeu, insa o parte dintre ei, s-a despartit de El si condusi de Lucifer, s-a ridicat impotriva Creatorului. Au dorit sa fie asemenea lui Dumnezeu, dar fara ajutorul Lui. Sfantul Arhangheli Mihail este cel care pune capat acestei revolte si astfel caderea ingerilor s-a oprit. Din Vietile Sfintilor pentru luna noiembrie aflam ca Sfantul Arhanghel Mihail a spus: "Sa luam aminte! Sa stam bine, sa stam cu frica inaintea Celui ce ne-a facut pe noi si sa nu cugetam cele potrivnice lui Dumnezeu. Sa luam aminte ce au patimit cei ce erau impreuna cu noi

8 noiembrie - Cei sapte Sfinti Arhangheli

Sfintii Arhangheli alcatuiesc una dintre cele noua cete ingeresti (a opta ceata ingereasca) care slujesc neincetat lui Dumnezeu si comunica oamenilor voia lui Dumnezeu. Sfanta Scriptura da marturie de necontestat despre faptul ca dumnezeiestile puteri ceresti comunica neincetat cu lumea oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie ne descopera numele a sapte Sfinti Arhangheli, capetenii ale puterilor ceresti. Acestea sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil si Varahiil. Uneori, acestora li se adauga si Ieremiil. In ziua de 8 noiembrie, cand Biserica praznuieste "Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil", sunt cinstiti toti Sfintii Arhangheli, iar nu doar cei mai cunoscuti dintre acestia, adica Mihail si Gavriil. "Pe Capeteniile Ingerilor Preasfintei Treimi, pe Sfintii Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Iegudiil-Evgudiil, Uriil, Salatiil si Varahiil sa-i laudam si bine sa-i cuvantam intru toti vecii, pentru ajutorul dat

Байден не решится на санкции против российского госдолга: аналитики

(Блумберг) -- Даже если ожидаемая победа Джо Байдена над Дональдом Трампом в президентской гонке может повысить вероятность введения новых санкций, в арсенале США осталось не так много инструментов, чтобы нанести существенный урон экономике РФ, говорят участники рынка. Ниже приводятся комментарии аналитиков и инвесторов о перспективах санкций к РФ при администрации Байдена. Emerginomics: США сбавят обороты "Процесс санкций в отношении РФ может сбавить обороты при президентстве Байдена, поскольку в арсенале санкций Минфина США осталось не так уж много пороху", - написала по электронной почте основатель и экономист Emerginomics Татьяна Орлова. "Администрация Байдена, скорее всего, введет санкции за отравление Навального. Если предположить, что инаугурация пройдет по расписанию, санкции вряд

Ливия увеличила добычу нефти в 10 раз

Добыча нефти в Ливии превысила уровень 1 млн баррелей в сутки. Об этом в субботу сообщается на странице ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) в «Фейсбуке». «Национальная нефтяная корпорация сообщает, что ей удалось увеличить добычу до 1 036 035 баррелей нефти в сутки», - говорится в публикации. В NOC добавили, что не уверены в том, что сумеют поддерживать суточную добычу на текущем уровне и рассматривают возможность сокращения или полной остановки добычи в случае необходимости. 26 октября NOC объявила о возобновлении добычи на всех нефтяных месторождениях страны, а также о возобновлении экспорта сырья со всех наливных портов. 31 октября глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла сообщил в интервью агентству Блумберг, что

Разомкнутые объятия. Беседа с участием Андрея Пионтковского и Валерия Соловья. Ведущий Марк Фейгин

Путин и его контакты со штабом Байдена. Аналитический обзор с Валерием Соловьем

Валерий Соловей о новых конфигурациях власти. Аналитический обзор с Валерием Соловьем

Free Joomla! template by L.THEME